Quảng cáo Facebook cơ bản – Trương Đình Nam

3,500,000 2,900,000

Hướng dẫn quảng cáo Facebook cơ bản cho những người chưa từng chạy quảng cáo hoặc đã chạy quảng cáo nhưng chưa từng tham gia khóa học nào.